Ολική ανακαίνιση ισογείου από κατάστημα σε σπίτι στα Τρίκαλα

Επαγγελματικού χώρου στα Τρίκαλα - μετατροπή σε κατοικία.

ανακαίνιση καμένης-κατοικίας

Εργασίες

 Αποξηλώσεις τοίχων

 Αποξηλώσεις μωσαικών

 Χτισίματα

 Σοβατίσματα

 Χωρίσματα με τσιμεντοσανίδες

 

 Τοποθέτηση ηλεκτρικώ

 Υδραυλικά

 Αλουμίνια

 Ψευδοροφή

ανακαίνιση-από-κατάστημα-σε-σπίτι-1ανακαίνιση-από-κατάστημα-σε-σπίτι-4ανακαίνιση-από-κατάστημα-σε-σπίτι-7ανακαίνιση-από-κατάστημα-σε-σπίτι-10ανακαίνιση-από-κατάστημα-σε-σπίτι-13ανακαίνιση-από-κατάστημα-σε-σπίτι-16ανακαίνιση-από-κατάστημα-σε-σπίτι-19ανακαίνιση-από-κατάστημα-σε-σπίτι-23ανακαίνιση-από-κατάστημα-σε-σπίτι-26ανακαίνιση-από-κατάστημα-σε-σπίτι-29ανακαίνιση-από-κατάστημα-σε-σπίτι-32ανακαίνιση-από-κατάστημα-σε-σπίτι-35ανακαίνιση-από-κατάστημα-σε-σπίτι-38ανακαίνιση-από-κατάστημα-σε-σπίτι-41ανακαίνιση-από-κατάστημα-σε-σπίτι-44ανακαίνιση-από-κατάστημα-σε-σπίτι-47ανακαίνιση-από-κατάστημα-σε-σπίτι-11ανακαίνιση-από-κατάστημα-σε-σπίτι-2ανακαίνιση-από-κατάστημα-σε-σπίτι-5ανακαίνιση-από-κατάστημα-σε-σπίτι-8ανακαίνιση-από-κατάστημα-σε-σπίτι-11ανακαίνιση-από-κατάστημα-σε-σπίτι-14ανακαίνιση-από-κατάστημα-σε-σπίτι-17ανακαίνιση-από-κατάστημα-σε-σπίτι-21ανακαίνιση-από-κατάστημα-σε-σπίτι-24ανακαίνιση-από-κατάστημα-σε-σπίτι-27ανακαίνιση-από-κατάστημα-σε-σπίτι-30ανακαίνιση-από-κατάστημα-σε-σπίτι-33ανακαίνιση-από-κατάστημα-σε-σπίτι-36ανακαίνιση-από-κατάστημα-σε-σπίτι-39ανακαίνιση-από-κατάστημα-σε-σπίτι-42ανακαίνιση-από-κατάστημα-σε-σπίτι-45ανακαίνιση-από-κατάστημα-σε-σπίτι-48ανακαίνιση-από-κατάστημα-σε-σπίτι-22ανακαίνιση-από-κατάστημα-σε-σπίτι-3ανακαίνιση-από-κατάστημα-σε-σπίτι-6ανακαίνιση-από-κατάστημα-σε-σπίτι-9ανακαίνιση-από-κατάστημα-σε-σπίτι-12ανακαίνιση-από-κατάστημα-σε-σπίτι-15ανακαίνιση-από-κατάστημα-σε-σπίτι-18ανακαίνιση-από-κατάστημα-σε-σπίτι-22ανακαίνιση-από-κατάστημα-σε-σπίτι-25ανακαίνιση-από-κατάστημα-σε-σπίτι-28ανακαίνιση-από-κατάστημα-σε-σπίτι-31ανακαίνιση καμένης-κατοικίας-34ανακαίνιση-από-κατάστημα-σε-σπίτι-37ανακαίνιση-από-κατάστημα-σε-σπίτι-40ανακαίνιση-από-κατάστημα-σε-σπίτι-43ανακαίνιση-από-κατάστημα-σε-σπίτι-49ανακαίνιση καμένης-κατοικίας-37ανακαίνιση καμένης-κατοικίας-37ανακαίνιση καμένης-κατοικίας-37

Ψαχνετε για ανακαινιση με υψηλες προδιαγραφες?