Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον 2020

Εξοικονομώ-Αυτονομώ

Τι είναι το Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον

Το «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» είναι κρατικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο κυρίως από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιδοτεί την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών.  Το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», γνωστό και ως Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ», έχει επιτέλους ανοίξει και χιλιάδες νοικοκυριά μπορούν πλέον να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία να αναβαθμίσουν ενεργειακά την κατοικία τους με ελάχιστο κόστος!

Η TECHNICAL EXPRESS αναλαμβάνει με υπευθυνότητα και άψογο επαγγελματισμό την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας, με:

 • την αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων σας με κουφώματα συνθετικά ή αλουμινίου·

 • την τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (rollers, ρολά, blinds, παντζούρια κτλ.)·

 • την εγκατάσταση θερμομόνωσης και θερμοπρόσοψης στην κατοικία ή το κτίριό σας·

 • την τοποθέτηση προηγμένων συστημάτων κλιματισμού ή θέρμανσης·

 • την αναβάθμιση του συστήματος παροχής ζεστού νερού μέσω ηλιακού θερμοσίφωνα ή άλλων συστημάτων.

Οι άνθρωποι της TECHNICAL EXPRESS είναι ένα έμπειρο συνεργείο τεχνικών με ειδίκευση και πείρα δεκαετιών στην ανακαίνιση και την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων. Έχουμε έδρα την Αθήνα αλλά εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες σε: 

 • την αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων σας με κουφώματα συνθετικά ή αλουμινίου·

 • την τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (rollers, ρολά, blinds, παντζούρια κτλ.)·

 • την εγκατάσταση θερμομόνωσης και θερμοπρόσοψης στην κατοικία ή το κτίριό σας·

 • την τοποθέτηση προηγμένων συστημάτων κλιματισμού ή θέρμανσης·

 • την αναβάθμιση του συστήματος παροχής ζεστού νερού μέσω ηλιακού θερμοσίφωνα ή άλλων συστημάτων.

  Οι άνθρωποι της TECHNICAL EXPRESS είναι ένα έμπειρο συνεργείο τεχνικών με ειδίκευση και πείρα δεκαετιών στην ανακαίνιση και την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων. Έχουμε έδρα την Αθήνα αλλά εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες σε: 

Στόχος του προγράμματος είναι η μέγιστη δυνατή μείωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για κλιματισμό, με στόχους, μεταξύ άλλων, τη μειωμένη οικονομική επιβάρυνση των νοικοκυριών, την τόνωση της οικονομίας, την επίτευξη εθνικών ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων και την καταπολέμηση της ανεργίας.
Με τον Νόμο 4342/2015 ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2012/27/ΕΕ περί ενεργειακής απόδοσης. Σε αυτόν ορίζεται πως, στην ελληνική επικράτεια, δεν πρέπει να καταναλωθούν περισσότερα από 18, 4 εκατομμύρια ΤΙΠ για το έτος 2020, ενώ παράλληλα την περίοδο 2014 - 2020 η Ελλάδα οφείλει να έχει εξοικονομήσει συνολικά 3, 3 εκατομμύρια ΤΙΠ.
Οι στόχοι αυτοί είναι εξαιρετικά υψηλοί, πιέζοντας το ελληνικό κράτος να αναλάβει πρωτοβουλίες για να ενθαρρύνει την εξοικονόμηση ενέργειας. Τα νοικοκυριά και γενικά ο κτιριακός τομέας έχει υψηλό δυναμικό εξοικονόμησης, μιας και η πλειοψηφία των κατοικιών και των κτιρίων (σε ποσοστό περίπου 55% όσον αφορά τις κατοικίες) έχουν κατασκευαστεί πριν το 1980, με αποτέλεσμα να καταναλώνουν υπερβολικά μεγάλες ποσότητες ενέργειας λόγω των κακών τους προδιαγραφών.
Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ» σκοπό έχει να προωθήσει τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες και κτήρια. Το «Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από άλλες κρατικές πηγές χρηματοδότησης, ώστε να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο το κόστος για τους ιδιοκτήτες των κτιρίων και να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή.

Το πρόγραμμα σας επιτρέπει να μειώσετε σημαντικά την ενέργεια που καταναλώνει το κτίριο ή η κατοικία σας. Το ποσοστό αυτό είναι εκπληκτικό και προφανώς θα σας εξοικονομήσει σημαντικά ποσά για πολλά χρόνια, αυξάνοντας παράλληλα την αξία μεταπώλησης του κτιρίου σας, ή την αξία ενοικίασής του σε τρίτους. Παράλληλα, σας δίνει την ευκαιρία να συμβάλλετε ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, που μακροπρόθεσμα προστατεύει εσάς και την εργασία ας, καθώς και στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.
Για να ωφεληθείτε, όμως, όσο το δυνατόν περισσότερο από το «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», πρέπει να απευθυνθείτε σε επαγγελματίες με πείρα στις περίπλοκες διατάξεις του Προγράμματος, σε ανθρώπους που έχουν τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για μια ουσιαστική και, προπάντων, αποτελεσματική ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας!
Η TECHNICAL EXPRESS, με πείρα δεκαετιών στις ανακαινίσεις κτιρίων και την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, και σημαντική εμπειρία στα προγράμματα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», έχει βοηθήσει εκατοντάδες νοικοκυριά να εξοικονομήσουν χρήματα και ενέργεια.
Επικοινωνήστε σήμερα κιόλας μαζί μας και μάθετε περισσότερα!

Η μεγαλύτερη ίσως διαφορά του νέου προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» είναι η έμφαση που δίνει όχι μόνο στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, με σκοπό την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και στη δυνατότητα ενεργειακής αυτονόμησης ορισμένων κτιρίων, με τη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Για αυτόν τον λόγο, το πρόγραμμα συχνά αναφέρεται και ως "Εξοικονομώ – Αυτονομώ"

Το πρώτο από αυτά έχει να κάνει με σημαντικές μειώσεις στα εισοδηματικά κριτήρια εκείνων που μπορούν να κάνουν αίτηση για να εισαχθούν στο πρόγραμμα, καθώς και με την αύξηση του ανώτατου ποσοστού χρηματικής ενίσχυσης.
Όπως και στο προηγούμενο πρόγραμμα, υπάρχουν διάφορες εισοδηματικές κατηγορίες, τα ανώτατα εισοδήματα των οποίων, όμως, έχουν μειωθεί αρκετά. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, όχι μόνο γιατί διευκολύνει περισσότερα νοικοκυριά να ενταχτούν στο πρόγραμμα, αλλά και επειδή θα εξασφαλίσουν μεγαλύτερο ποσοστό επιδότησης, το οποίο υπολογίζεται με βάση εισοδηματικά κριτήρια.
Οι έμπειροι συνεργάτες της TECHNICAL EXPRESS μπορούν να επισκεφτούν άμεσα τον χώρο σας και να σας βοηθήσουν να καταλάβετε πώς θα ωφεληθείτε περισσότερο από το νέο "Εξοικονομώ κατ’ οίκον”. 

Ποιοι Μπορούν να Συμμετάσχουν στο "Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ"

Στο «Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ» μπορούν να συμμετάσχουν αποκλειστικά:

 • φυσικά πρόσωπα,

 • με δικαίωμα κυριότητας ή επικαρπίας σε κατοικία με ατομικό (για άγαμο) ή οικογενειακό (για έγγαμο) εισόδημα που δεν θα ξεπερνά συγκεκριμένα εισοδηματικά όρια.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα αφορά:

 • κύριες κατοικίες, περιλαμβανομένων μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων. Συνεπώς, δεν μπορούν να γίνουν αιτήσεις για ιδιοκτησίες που δεν χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, π.χ. για ένα κατάστημα, ακόμη και αν ανήκει σε κτίριο στο οποίο ανήκει κατοικία που έχει εγκριθεί για επιδότηση·

 • η κατοικία πρέπει να είναι απολύτως νόμιμη·

 • να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα (έχει οικοδομική άδεια)·

 • θα πρέπει, επίσης, να έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σε κατηγορία ίση ή χαμηλότερης της Δ΄.

Για να εγκριθεί μια πολυκατοικία, ως σύνολο κτιρίου, για εισαγωγή στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ», θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Σε περίπτωση μεικτής χρήσης, θα πρέπει τουλάχιστον το 50% του πλήθους των ιδιοκτησιών (διαμερίσματα και μη) του κτιρίου/ συγκροτήματος κτιρίων να χρησιμοποιείται ως κατοικία και να αποτελούν ένα ενιαίο διακριτό σύνολο (λόγου χάρη, να εξασφαλίζουν θέρμανση από το ίδιο σύστημα, να υπάρχουν καταστήματα στο ισόγειο ή/και στον πρώτο όροφο, αλλά μόνο διαμερίσματα στους υπόλοιπους ορόφους). Συνεπώς, δεν μπορούν να εγκριθούν ιδιοκτησίες που δεν χρησιμοποιούνται ως κατοικία σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% (π. χ. ένα κατάστημα ή εργαστήριο στο ισόγειο του κτιρίου).

 • Λήψη σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης.

 • Υποβολή αίτησης από εκπρόσωπο του συνόλου των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων με στοιχεία που αποδεικνύουν την πλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας του τμήματος του κτιρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία.

 • Υποβολή επιμέρους αίτησης από τον κάθε ιδιοκτήτη διαμερίσματος ξεχωριστά, στην οποία δηλώνουν ρητά την επιθυμία τους να ενταχθούν στο Πρόγραμμα.

 • Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για το τμήμα του κτιρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία.

Δεν είστε σίγουρος αν μπορείτε να συμμετάσχετε στο νέο «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»; Ένα τηλεφώνημα στην TECHNICAL EXPRESS και σύντομα θα γνωρίζετε την απάντηση!

Ψαχνετε για ανακαινιση με υψηλες προδιαγραφες?

Οι Εισοδηματικές Κατηγορίες του «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ»

Οι κατηγορίες του «Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ» έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

Οι Εισοδηματικές Κατηγορίες του 'Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ'

Σημειώστε ότι για το υπόλοιπο ποσοστό του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων, μπορεί να χορηγηθεί δάνειο με επιδότηση επιτοκίου, μετά από σχετικό αίτημα του ιδιώτη.

Η κατάταξη σε μία από τις επτά κατηγορίες γίνεται με βάση τα εισοδήματα της πλέον πρόσφατης εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Αν, φυσικά, η αίτηση στο πρόγραμμα πραγματοποιηθεί εντός της περιόδου υποβολής εμπρόθεσμων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, η κατάταξη στις κατηγορίες του πίνακα θα γίνει με βάση τα εισοδήματα που δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος κατά το έτος που προηγήθηκε του έτους υποβολής της αίτησης.

Αν πάλι η ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο πρόγραμμα είναι μεταγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής εμπρόθεσμων δηλώσεων, θα πρέπει πριν την υποβολή της αίτησης στο πρόγραμμα να έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Αν δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το έτος με βάση τα εισοδήματα του οποίου γίνεται η κατάταξη στις εισοδηματικές κατηγορίες, θα πρέπει να προσκομιστεί το αντίγραφο της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης που έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική υπηρεσία (ΔΟΥ). Σε αυτή την περίπτωση, θα χρειαστεί, επίσης υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνει ότι κατά το επίμαχο έτος δεν ήταν κάτοικος εξωτερικού ή ήταν κάτοικος εξωτερικού αλλά δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης.

Η Χρηματοδότηση στο «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ»

Η χρηματοδότηση θα γίνεται με απευθείας ενισχύσεις των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών με χαμηλότοκα και μηδενικού επιτοκίου τραπεζικά δάνεια, καθώς και με σημαντικές μειώσεις στη φορολογία. Υπάρχει ανώτατο ύψος δανείου, ενώ η διάρκεια αποπληρωμής του θα κυμαίνεται από 4 έως 6 χρόνια, με μηνιαίες τοκοχρεολυτικές (δηλαδή καθορισμένες εκ των προτέρων) δόσεις, άτοκες ή με σταθερό επιτόκιο. Όσοι εγκριθούν θα έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν προκαταβολή από το ποσό που δικαιούνται συνολικά για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου ή της κατοικίας τους.

Γνωστοί για το γνήσιο ενδιαφέρον για τους πελάτες μας, οι τεχνικοί της TECHNICAL EXPRESS διασφαλίζουμε ότι όλες οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης στον χώρο σας θα γίνουν σε αρμονία με τις διατάξεις και τις προδιαγραφές του «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» - ώστε να μην υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα στη χρηματοδότησή σας! 

Ποιες Δαπάνες Επιδοτούνται στο «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον 2020»;

Το «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» για το 2020 θα καλύπτει τις εξής δαπάνες:

 • Την αντικατάσταση κουφωμάτων, με εξαίρεση ανοίγματα σε εσωτερικούς χώρους του κτιρίου, είτε θερμαινόμενους είτε όχι – για παράδειγμα, η εσωτερική πόρτα προς ένα δωμάτιο.

 • Την τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (rollers, ρολά, blinds, παντζούρια κτλ.), με σκοπό τη μείωση της έκθεσης του εσωτερικού του κτιρίου στο φως του ήλιου και, κατά συνέπεια, τη μείωση της απαιτούμενης ενέργειας για κλιματισμό.

 • Την εγκατάσταση θερμομόνωσης εντός του κτιρίου. Ωστόσο, από τις δαπάνες αυτές εξαιρούνται έξοδα για την αγορά και εγκατάσταση δεξαμενής πετρελαίου και αντίστοιχων τερματικών μονάδων απόδοσης θερμότητας (σώματα, καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο σύστημα θέρμανσης κτλ.). Την κάλυψη τέτοιων δαπανών, όπως λόγου χάρη ενός κατεστραμμένου λέβητα, απαιτείται πιστοποίηση από ενεργειακό επιθεωρητή ότι πληρούνται τα κριτήρια ανάλυσης και της εκπομπής καυσαερίων.

 • Αναβάθμιση του συστήματος παροχής ζεστού νερού (με την εγκατάσταση, για παράδειγμα, ηλιακού θερμοσίφωνα).

Εξηγήστε τι θέλετε να κάνετε στον χώρο σας, και οι τεχνικοί της TECHNICAL EXPRESS θα σας πουν άμεσα αν μπορεί να καλυφτεί από το πρόγραμμα.

Δικαιολογητικά για το «Εξοικονομώ κατ’ οίκον 2020»

Μέχρι στιγμής, με βάση τις σχετικές εγκυκλίους, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης για εισαγωγή στο πρόγραμμα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: αυτά που πρέπει να συγκεντρώσετε εσείς, και αυτά που πρέπει να συγκεντρωθούν από πολιτικό μηχανικό.

 • Αρχικό πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.

 • Μετά από σχετικές προμετρήσεις και σχετικές συνεννοήσεις με τους προμηθευτές, συντάσσει έναν κατάλογο με τις προδιαγραφές των υλικών, καθώς και τον τελικό προϋπολογισμό των εργασιών.

Πότε Ξεκινά η Υποβολή Αιτήσεων

Με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει δημοσιευτεί ανά Περιφέρεια, το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» ξεκινά επίσημα στις 30 Νοεμβρίου 2020,:

ΠεριφέρειαΈναρξη υποβολής αιτήσεων
Κρήτης, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου30-11-2020
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης02-12-2020
Δυτικής Μακεδονίας04-12-2020
Κεντρικής Μακεδονίας07-12-2020
Θεσσαλίας09-12-2020
Ηπείρου, Ιονίων Νήσων11-12-2020
Αττικής14-12-2020
Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου16-12-2020
Δυτικής Ελλάδας18-12-2020
Ας σημειωθεί πως, για πολυκατοικίες, η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων είναι η 11-01-2021.
Γιατί να Επιλέξετε την TECHNICAL EXPRESS για το Νέο «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον;»

Η TECHNICAL EXPRESS βοήθησε δεκάδες νοικοκυριά να ωφεληθούν από το «Εξοικονομώ κατ’ οίκον Ι». Ως αποτέλεσμα, έχουμε μεγάλη πείρα για τις ιδιαιτερότητες του προγράμματος, καθώς και στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων παντός είδους, αναλαμβάνοντας:

 • την αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων σας με κουφώματα συνθετικά ή αλουμινίου·

 • την τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (rollers, ρολά, blinds, παντζούρια κτλ.)·

 • την εγκατάσταση θερμομόνωσης και θερμοπρόσοψης στην κατοικία ή το κτίριό σας·

 • την τοποθέτηση προηγμένων συστημάτων κλιματισμού ή θέρμανσης·

 • την αναβάθμιση του συστήματος παροχής ζεστού νερού μέσω ηλιακού θερμοσίφωνα ή άλλων συστημάτων.

Αναλαμβάνουμε την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και κατοικιών στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αττικής, ιδίως σε Κυκλάδες, Σποράδες, Δωδεκάνησα, αλλά την υπόλοιπη Ελλάδα. 

Μιλήστε μαζί μας.

Σύντομα ο καλύτερος λόγος να μας επιλέξετε θα είναι η γνωριμία μας.
Καλέστε μας τώρα στο 210 277 0313 ή στο 694 704 0482

Ψαχνετε για ανακαινιση με υψηλες προδιαγραφες?